Ceza Hukuku

Yeni İnfaz Düzenlemesi Nedir?

Yeni infaz düzenlemesi olarak anılan “7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 14.04.2020 tarihinde TBMM Genel kurulunda kabul edilmiş ve 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda infaz rejimlerinde ve diğer bazı hususlarda değişikliğe gidilmiştir.

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vatandaşlarımızın da en çok merak ettiği konu olan koşullu salıverilme oranlarında istisna suçlar hariç olmak üzere değişiklikler yapılmıştır. Bu konuyu yetişkinler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere ayrı ayrı ele almak daha yararlı olacaktır.

Öncelikle koşullu salıverilme diğer ifadeyle şartlı tahliyenin açıklanması gereklidir. Koşullu salıverilme; cezasının bir kısmını ceza infaz kurumunda iyi halli geçiren olarak hükümlünün kalan kısmı cezaevi dışında infaz etmesini ifade eden infaz düzenlemesidir.

Yetişkinler Açısından Koşullu Salıverilme

Yetişkin bireyler açısından koşullu salıverilme oranlarında yapılan düzenleme:

 • Yapılan yeni değişiklik ile 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar eğer istisna kapsamında değil ise koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2 ye indirilmiştir.
 • Yine değişiklikle denetim süresi 1 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır.
 • Koşullu salıverilme oranında yapılan indirim ve denetim süresinin artırılması hükümlerinden kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin de yararlanabileceği belirtilmiştir.

1/2 koşullu salıverilme oranı uygulanmayacak istisna suçlar şunlardır:

 • Kasten öldürme suçları
 • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçları
 • İşkence ve eziyet suçu
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar
 • Terör suçları.

Yukarıda 8 başlık halinde sayılan suçlar istisna suçlar olarak belirtilmiş ve yetişkinler açısından 1/2 koşullu salıverilme oranından muaf tutulmuştur. Bu suçlar dışında kalan suçlarda 30.03.2020 tarihinde önce işlenmesi şartıyla koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2’ye indirilmiş ve denetim süresi de 1 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır.

Çocuklar açısından koşullu salıverilme oranlarında yapılan düzenleme:

 • Yapılan değişiklik ile 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar eğer istisna kapsamında değil ise koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2 ye indirilmiştir.
 • Yine değişiklikle denetim süresi 1 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır.
 • Bu infaz düzenlemesi kapsamında koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasına hükümlü çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirdiği 1 gün 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirdiği 1 gün 2 gün olarak hesaplanacaktır.

1/2 koşullu salıverilme oranı uygulanmayacak istisna suçlar şunlardır:

 • Kasten öldürme suçları
 • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçları
 • İşkence ve eziyet suçu
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar
 • Terör suçları.

Yukarıda 8 başlık halinde sayılan suçlar istisna suçlar olarak belirtilmiş ve çocuk hükümlüler açısından 1/2 koşullu salıverilme oranından muaf tutulmuştur. Bu suçlar dışında kalan suçlarda 30.03.2020 tarihinde önce işlenmesi şartıyla koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2’ye indirilmiş ve denetim süresi de 1 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır.

Kadınlar ve yaşlılar için yapılan düzenleme:

 • 03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından yukarıda sayılan istisna suçlar hariç olmak üzere; 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş kişiler hakkında denetim süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır.
 • Ayrıca 65 yaşını bitirmiş, engellilik, kocama ve ağır hastalık durumunda bulunan ve tek başına hayatını devam ettiremeyen kişiler için alınacak sağlık kurulu raporu çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacak suçlar şunlardır:

 • Kasten Öldürme
 • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama
 • Basit cinsel saldırı suçu (Yetişkinler için)
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (Yalnızca 1. Fıkra-Yetişkinler için)
 • Cinsel Taciz suçu (Yetişkinler için)
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (Çocuklar İçin)
 • İşkence ve eziyet suçu
 • Devlet sırlarına karşı suçlar
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüt faaliyeti içinde suç işleme suçu
 • Özel hayata ve hayatın gizliliğine karşı suçlar
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör suçları (çocuklar için)

Koşullu salıverilme oranı 3/4 olarak uygulanacak suçlar şunlardır:

 • Yetişkinler açısından basit cinsel saldırı, cinsel taciz ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun 1. Fıkrası dışında kalan cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Yetişkinler için Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör suçları

Yeni İnfaz Yasasından Kim Yararlanabilir?

Koşullu salıverilme oran ve denetim sürelerine ilişkin yapılan düzenlemeler dışında başkaca düzenlemeler de yapılmıştır. Bunlar:

 • İnfaz hakimliklerinin yetkileri genişletilmiştir. İnfaz aşamasında verilecek tüm kararların infaz hakimliği tarafından verileceği öngörülmektedir.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunun nitelikli hallerine “canavarca hisle” ibaresi eklenmiştir. Ayrıca kasten yaralama suçu sonucunda ölümün meydana gelmesi durumunda cezanın üst sınırı 18 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Zorunlu hallerde cumhuriyet savcısının hapis cezasının infazına ara verme süresi 6 aydan 1 yıla çıkartılmıştır.
 • Hükümlülerin hediye kabul etme hakları genişletilmiştir.
 • Tefecilik suçunun üst sınırı 6 yıla çıkartılmıştır. Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi cezanın artırılması sebebi olarak öngörülmüştür.
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda alt sınır 4 yıla üst sınır 8 yıla çıkartılmıştır.
 • Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ve kapalı ceza infaz kurumundan açığa geçmeye hak kazananlar 31.05.2020 tarihine kadar izinli sayılmışlardır.
 • Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilmiş ve mahkeme evresi için etkin pişmanlık imkanı getirilmiştir. Mahkeme evresinde dava konusu malın değerinin 2 katı meblağı Devlet Hazinesine ödendiği takdirde cezada indirim yapılacaktır.
 • 5 yıl ve daha az hapis cezası alanlar veya adli para cezası hapis cezasına çevrilenler ağır hastalık ve engellilik söz konusu ise cezalarının konutlarında çekilmesine imkan sağlanmaktadır.
 • Açık ceza infaz kurumunda bulunanlara verilen 3 günlük mazeret izni 7 güne çıkartılmıştır. Mazeret izni kullanmak isteyen hükümlünün iyi halli olarak geçirmesi gereken süre kısaltılmıştır. Ayrıca hastalık amaçlı verilen mazeret izni 2 defaya çıkarılmıştır.
 • Kasten işlenen suçlarda 1,5 yıl taksirle işlenen suçlarda 3 yıl ve daha az hapis cezası alan kişilerin talep halinde cezasını hafta sonu veya hafta içi gece cezaevinde kalmak suretiyle infaz edebileceği düzenlenmiştir.
 • Cinsel suçlar- örgütlü suçlar ve tekerrür söz konusu olan suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda 5 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler, adli para cezası hapis cezasına çevrilenler, taahhüdü ihlal ve nafakanın ödenmemesi dolayısıyla ceza alanlar doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınacaktır.
 • Yeni doğum yapan kadınların cezasının ertelenmesine ilişkin süre 6 aydan 1,5 yıla çıkarılmıştır.
 • Çocuk hükümlülere verilecek ödül imkanı genişletilmiştir.
 • Ağır hastalık, engellilik, hamilelik durumunda ve yeni doğum yapan şüphelinin tutuklanmayarak adli kontrol altına alınması düzenlenmiştir.
Ceza hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Ceza Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Daha detaylı bilgi almak için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları Bilgiç Hukuk Bürosu’na aittir ve yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu