Hizmetlerimiz

Tazminat Avukatı

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, kişilerin birbirlerine doğrudan veya dolaylı olarak verdiği zararların kim tarafından karşılanacağı, nasıl karşılanacağı, hangi zararların giderileceği, zararların ne ölçüde giderileceği sorunlarıyla ilgilenir. Kişilerin kasten veya taksirle işlenen bir fiilden dolayı bir başkasına verdiği zararlar ortaya çıkmaktadır. Zarar kavramını sadece maddi zarar olarak değil, manevi zarar olarak da ortaya çıkmaktadır. Yapılan hukuka aykırı fiil nedeniyle kişilik hakları zedelenen kişiler manevi zararlarının da tazminini talep edebilirler. Maddi tazminat, yapılan hukuka aykırı fiil nedeniyle oluşan maddi zararını ifade etmektedir. Manevi tazminat ise, yapılan hukuka aykırı fiil nedeniyle kişilik hakları zedelenen kişinin yaşadığı elem ve ızdırap sebebiyle oluşan zararını ifade etmektedir.

Tazminat hukuku birçok alan ile ilişkili bir hukuk dalıdır. Birçok alandaki uyuşmazlık tazminat hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Kişilerin birbirlerine verdiği zararlar dışında, devletin kişilere verdiği zararlar da söz konusu olabilir. Bu durumda tazminat talebinde bulunulacak taraf devlet olacaktır. Devletin verdiği zararlardan kaynaklı tazminat talepleri idare mahkemesinde “tam yargı davası” olarak sunulmalıdır.

İşçinin çalıştığı iş yerinde işverenin kusuru ve gerekli önlemleri almaması sebebiyle iş kazası geçirmesi durumunda işverene karşı iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Aile hukukundan kaynaklı, özellikle de boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları da söz konusu olmaktadır. Tazminat hukukundan kaynaklanan davalarda en iyi avukatlık hizmetini almak sürecin daha sağlıklı yürümesini sağlayacaktır. Tecrübeli ve iyi tazminat avukatı karışık ve uzun yargılama sürecinde taraflara en iyi avukatlık hizmetini sağlayacaktır.

Bu doğrultuda hukuk büromuzun verdiği tazminat avukatı hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Boşanma davalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Tam yargı davaları
  • Malpraktisten (doktor hatasından) kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu