Aile Hukuku

Nafaka Artırımı Davası Nedir?

Nafaka artırımı hakkında detaylar aktarılırken, boşanmış eşlerin çocuklarının veya nafaka alacaklısının giderlerinin yükselmesi halinde, nafaka artırımı yoluna gidilebileceği aktarılır. Nafaka alan kişinin, boşanmış olduğu eşinin gelir yapısının yükselmesi veya nafaka alıcısının gelirinin, çocukların harcamalarına yetmemesi halinde, nafaka yükseltme talebinde bulunulur. Nafaka artırımı davasını, dava açma şartlarını, davayı kimlerin açabileceğini, dava talebinin nereye yapılacağını, anlaşmalı boşananların nafaka artırımı koşullarını, nafaka artırımı talebi için gerekli dilekçeleri, hukuki belgeleri ve davanın nasıl açıldığını, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Nafaka Artırımı Davası Nedir?

Nafaka artırımı veya nafaka yükseltme davası tanımının içerdiği ayrıntılar şu şekilde sıralanırlar:

 • Nafaka artırımı davası, nafakanın maddi değerinin, müşterek çocuklarının ve nafaka alan kişinin masraflarını karşılamaması halinde açılır.
 • Bu dava nafaka alacaklısı tarafından açılan bir davadır.
 • Her sebepten dolayı bu dava açılamayıp, ancak dava açılışı için yasal olarak belirlenen sebeplere uygunluk taşıyan kişiler davayı açabilir.
 • Nafaka artırım davası açılması ve olumlu sonuçlanması durumunda, kişinin almış olduğu nafakanın maddi değeri yükseltilir.

Bu dava hakkı sayesinde, geçmişte evlilik bağına sahip olan tarafların haklarının korunması ve çocuklarına ilişkin masrafların desteklenmesi sağlanır. Dava sürecinde her iki taraf için de gerekli araştırmalar yapılıp, sunulan gerekçelerin doğruluğu kanıtlanır. Dava açan kişinin, nafaka yükseltilmesi talebi için geçerli bir nedeni bulunmuyor ise dava kararı olumsuz sonuçlanır.

Nafaka Artırımı Davası Koşulları Nelerdir?

Nafaka Artırımı Davasının Koşulları Nelerdir?

Nafaka yükseltme davasının şartları hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Ekonomik koşullar sebebi ile verilmekte olan nafakanın, nafaka alıcısına yeterli gelmemesi şartı ile dava açılır.
 • Nafaka veren kişinin maddi durumunun iyi hale kavuşması veya nafaka alacaklısının ise maddi durumunun kötüleşmesi halinde, artırım için dava açılır.
 • Tarafların çocuklarının büyümesi, özel okula başlaması veya giderlerinin artması şartı ile nafaka artırımı davası açılır.
 • Nafaka artırım davası için maddi olarak geçerli bir sebep gösterilebilmesi ve bu sebebin kanıtlanabilmesi şartı ile dava açılır.

Bu koşulların sağlanması, geçmişte evlilik bağı olan bireylerin korunması açısından gerekli görülür. Nafaka davası açan kişinin gerekçelerini, hukuki deliller ile kanıtlaması da talep edilir. Hukuki delil gösteremeyen ve mahkemeye geçerli nedenler sunamayanların, dava talepleri kabul edilmemektedir.

Nafaka Artırımı Davası Kimler Açabilir?

Nafaka yükseltme davası açabilecekler hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Herhangi bir sağlık problemi nedeni ile işe gidemeyen ve çocuklarının masraflarında artış olan kişi, nafaka davası açma hakkına sahiptir.
 • Nafaka alacaklısının maddi durumu kötüleşmişse veya nafaka veren kişinin gelir durumu yükselmişse, nafaka alıcısı dava açma hakkına sahiptir.
 • Enflasyon oranlarına bağlı olarak, nafaka alacaklısı maddi açıdan zor durumdaysa, çocukların masraflarını karşılayamayacak bir kişi ise, dava açma hakkına sahiptir.
 • Kişilerin çocuğu yeni bir okula veya sosyal bir kursa katılmış, masraflarında artış oluşmuş ise çocuğa bakan nafaka alıcısı, dava açma hakkına sahiptir.

Nafaka Artırımı Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Nafaka yükseltme davası talep yeri, Aile Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapmaktadır. Nafaka alacaklısı, nafaka yükseltme işlemi için uygun şartlara sahip ise Aile Mahkemesi’ne talepte bulunarak, dava açılışı sağlar. Her nafaka alıcısı, yaşadığı yerleşim yerine bağlı konumda olan Aile Mahkemesine, nafaka artırımı için dava talebinde bulunmalıdır. Talep sırasında, nafaka yükseltme işleminin yapılmasının sebebi, mahkemeye aktarılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Artırımı Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Artırımı Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşananların nafaka yükseltmesi hakkında talepte bulunmalarına, yasal olarak izin verilir. Anlaşmalı boşananların nafaka artırımı talepleri hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Anlaşmalı boşanan nafaka alıcıları, enflasyon değişimleri, gelirlerinin azalması veya giderlerinin artması sebebi ile nafaka artışı hakkında talepte bulunabilirler.
 • Geçmiş tarihlerde anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilmiş olması, nafaka alan kişinin, nafakanın artırılması talebinden mahrum kalmasına neden teşkil etmez.
 • Anlaşmalı boşanma yaşayan kişilerin, ileriye yönelik nafaka artırımı hakkında alacakları kararlar yasal mevzuat ile desteklenip, normal boşanma prosedürleri için uygulanan şartlar, bu kişiler için de sağlanır.

Nafaka Artırımı Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Nafaka Artırımı davası için gereken evraklar hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Nafaka alıcısının işini kaybettiğini kanıtlayan, işten çıkış belgesi veya gelirinin düştüğünü kanıtlayan gelir belgesi, veya gelirinin azaldığını belgeleyen evraklar,
 • Nafaka alıcısının çocuklarının maddi ihtiyaçlarına yönelik tutarların arttığını gösteren, çocukların son harcamalarına ilişkin fatura belgeleri, hukuki evraklardır.

Bu hukuki evraklar, nafaka artırımı davası açılışı yapılırken, Aile Mahkeme’sine, dilekçe eşliğinde iletilir. Evraklara ilişkin isim ayrıntıları ise dilekçenin en alt kısmına, ‘’hukuki deliller’’ başlığı altında eklenmelidir.

Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır?

Nafaka artırımı davası açmak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Davayı açacak kişi, yaşadığı yere bağlı olan Aile Mahkemesi’ne başvuru yaparak nafaka artırım talepli dava dilekçesini ve beraberindeki belgeleri ibraz eder. Nafaka artırımı için gerekli olan harç ve giderleri mahkeme veznesine yatırır. Bu adımlar ile dava açılışı için başvuru gerçekleştirilir. Dava süresinde her iki tarafa ilişkin maddi yeterlilik durumu araştırılır ve hukuki deliller ele alınır. Özellikle, nafaka veren kişinin gelir düzeyinin yükseldiği ve nafaka alan kişinin gelir düzeyi sebebi ile maddi yeterlilikleri sağlayamadığı tespit edilirse, nafaka artırım kararı mahkemece verilir.

Nafaka Artırım Davası Sonucu Karar Nasıl Verilir?

Nafaka artırım davası sonuç detayları hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Davanın yargılaması yapılırken, kişinin mahkemeye sunmuş olduğu hukuki delillerin doğruluğu kanıtlanırsa, aile mahkemesi hakimi nafaka artırımı sağlayarak tarafların ekonomik durumlarını göz önünde tutarak uygun bir nafaka miktarı takdir eder.
 • Bu işlem için kişinin maddi durumunun bozulduğu, çocukların ihtiyaçlarına veya eğitim giderlerine yönelik harcamaların çoğaldığı, hukuki delilerin incelemesi ile doğrulanmalıdır.
 • Aynı zamanda, nafaka veren tarafın gelirinin yükseldiği ifade edilmişse, bu durum mahkemece yapılan inceleme sonunda kanıtlanmalıdır.
 • Sunulan ifadelerin doğruluğuna erişilmesi halinde, nafaka artırımı gerçekleşir.
 • Nafakanın maddi değerinin artışı ise mahkeme kararına bağlı olarak belirlenir.

Örneğin, nafaka alıcısı çocukların okul masraflarının karşılayamaması sebebi ile bu davayı aşmışsa, özel okulun taksitlerine veya okul giderlerine yönelik maddi değerler incelenerek, nafaka artırımı uygulanır. Kişi herhangi bir hastalık sebebi ile işini bıraktığında işten çıkma sebebi ile kaybedilen maddi tutar hakkında inceleme yapılıp, tutara bağlı nafaka artışı sağlanır.

 • Davacı tarafın dava dilekçesinde belirttiği unsurların ispatlanamaması halinde davanın reddine karar verilir.
Aile ve Boşanma hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu