Aile Hukuku

İsim ve Soyisim Değişikliği Davası

İsim ve Soyadı Değişikliği Davası Nedir?

Kişileri özel olarak belirlemeye ve aynı soyadı taşıyan kişileri ayırt etmeye yarayan isimlere öz ad; aynı aileden gelen kişilerin bağlarını vurgulamaya, onları diğer ailelerden ayırmaya yarayan isimlere ise soyadı denilmektedir. İsim ve soyadı kişilerin kimliklerini belirlemede en önde gelen faktörlerdendir. Günümüzde kişiler, sıklıkla isminden veya soyadından rahatsızlık duymakta, kendini özdeşleştirememekte ya da başkaca sıkıntılar yaşamakta olduğu için bunları değiştirmek istemektedir. Hukukumuz da kişilere bu imkanı sağlamaktadır. Kişiler belli şartların oluşması halinde ismini veya soyadını değiştirebilmektedir.

İsim ve soyisim değişikliği davaları ile isim ve soyisim düzeltme davaları birbirinden farklı davalardır. İsim düzeltme davasında kişiler isimde mevcut olan bir yazım hatasını düzeltmektedirler. İsim değiştirme davasında ise kişi ismini veya soyismini tamamen değiştirmekte, kaldırmakta veya yeni bir isim eklemektedirler. Bu yönleriyle birbirinden ayrılmaktadırlar.

İsim ve Soyadı Değişikliği Davasında Aranan Koşullar Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde isim ve soyadı değişikliği mümkün kılınmakla birlikte haklı bir sebebin bulunmasına bağlanmıştır. Böylelikle adın değiştirilebilmesi yalnızca haklı sebeplerin varlığı halinde hakimden istenebilecektir.

Haklı sebep kavramı esasen çok geniş bir kavram olup dava dilekçesinde sunulan sebebin haklılığına hakim karar vermektedir. Bu çerçevede haklı sebebin sübjektif bir yoruma açık olduğunu söylemek mümkündür. Böylelikle kişilerin ruhsal açıdan yaşadığı problemler de haklı sebep olarak gösterilebilmektedir.

İsim ve soyisim değişikliği için haklı sebep sayılabilecek bazı haller şunlardır:

  • Kişinin arkadaş ve aile çevresinde nüfus cüzdanında yazılı olandan daha farklı bir isimle anılıyor olması,
  • Kişinin itibarını zedeleyecek ölçüde anlamsız, komik, telaffuzu zor bir isim olması,
  • Örfe ve adete aykırı anlamlar içeren bir isim veya soyisim olması,
  • Özel hayatında veya mesleki hayatında kişiye zorluk yaşatan, yanlış anlamalara sebep olan bir isim/ soyisim olması,
  • Kişinin din ya da uyruk değiştirmesi,
  • İsmin veya soyismin kişiye yaşadığı bir travmayı anımsatması.

İsim ve Soyisim Değişikliği Davasının Açılmasında Gerekli Belgeler Nelerdir?

İsminin veya soyadının değişikliğini isteyen kişi ibraz edeceği dava dilekçesi ile davasını açabilmektedir. Bunun dışında davanın açılması için şart koşulan ayrı bir belge yoktur. İsim değişikliği davası daha çok nüfus kayıtları üzerinden yürütüldüğü için bu belgeler yeterli olmaktadır.

İsmin veya soyadın değiştirilmesine sebep teşkil eden bir olay, dava, resmi işlemlerde sıkıntı mevcut ise bunları kanıtlar belgelerin dava dilekçesine eklenmesi gereklidir.

Dava dilekçesinde önemle belirtilmesi gereken unsur, tanıklardır. İsim değişikliği davasında iki tanık gösterilmiş olmalıdır. Tanık beyanları bu davada en önemli delil kabul edilmektedir. Kişinin ailesinden veya yakın çevresinden yaşadığı haklı sebebe şahitlik edecek şahısların tanık olarak gösterilmesi ve hakim tarafından dinlenilmesi gerekmektedir.

Dava dilekçesinde davacının ikametgahının bulunduğu yer nüfus müdürlüğünün prosedür olarak davalı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Böylelikle davanın görülmesi sırasında da nüfus müdürlüğünden bir yetkili de hazır bulunacaktır.

İsim ve Soyad Değiştirme Davası

İsim ve Soyadı Değişikliği Davasını Kimler Açabilir?

Açıkladığımız üzere haklı bir sebep ile isminin/ soyadının değişmesi talebi bulunan herkes bu davayı açabilir. İsim ve soyadı değişikliği davalarını kişi bizzat kendisi veya özel bir vekaletname ile yetkilendirdiği avukatı aracılığı ile açabilmektedir. İsim değişikliği davasının süreci zorlu ve karmaşık bir süreçtir. Dava dilekçesinin hazırlanması, tanıkların saptanması, dinlenmeleri, karar sonrası ilan işlemleri gibi teferruatlı işlemlerden oluşur ve bu süreçte yapılacak hatalar davanın reddedilmesi ile sonuçlanabilir. Bu sebeple isim değişikliği davalarında hukuki sürecin bir avukat yardımı ile yürütülmesini öneririz.

İsim ve Soyadı Değişikliği Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İsim ve soyisim değişikliği davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Davayı açacak olan kişi, ikametgahının bulunduğu yer Asliye Mahkemesi’ne vereceği dava dilekçesi ile davayı açabilir.

İsim ve Soyadı Değişikliği Davasının Açılması Süreye Tabi Midir?

İsim ve soyadı değişikliği davaları bir süreye tabi tutulmamıştır, süre sınırlaması yoktur. Kişi istediği zaman bu davayı açabilir. Ancak davaya dayanak olan haklı sebebin gösterilmesi ve ispatı gerekmektedir.

İsim ve Soyadı Değişikliği Davası Ne Kadar Sürer?

İsim veya soyisim değiştirme talebi ile asliye hukuk mahkemesine başvurulmasından sonra  4-5 aylık bir süre içerisinde söz konusu değişiklik hakkında karar verilmektedir. Davanın açılması ile usulen gerekli işlemler yapılır ve ilk olarak bir ön inceleme duruşması yapılır. Ardından yapılan tahkikat duruşması ile hakim delilleri inceleyecektir. Tüm incelemelerin yapılması ile talep edilen değişiklik hususunda bir engel görmeyen hakim değişikliğin yapılması yönünde karar verir. Mahkemece verilen bu karar kamunun bilgilenmesi amacıyla yerel veya ulusal bir gazete aracılığıyla yayımlanarak ilan edilir. Bu ilanın ardından hiçbir itirazın bulunmaması halinde karar kesinleşecektir.

İsim ve Soyadı Değişikliği Davasının Sonucunda Ne Olur?

Medeni Kanunumuzun 27. Maddesinde düzenlendiği üzere ismin veya soyadın değişmesi kişilerin şahsi durumlarında bir değişikliğin meydana gelmesine sebep olmayacaktır. Yani kişinin talep ettiği isminin değişmesi dışında bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

İsim ve Soyadı Değişikliği Kararına İtiraz Etmek Mümkün Müdür?

TMK m. 27’nin düzenlediği üzere ismin/ soyadın değiştirilmesinden zarar gören kişiler, bunu öğrenme tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde değiştirme kararının kaldırılmasını talep edebilmektedir. İsim değiştirme kararının kaldırılmasını talep edecek kişinin, uğradığı zararı somut olarak kanıtlaması gerekmektedir

Aile ve Boşanma hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Stajyer Avukat Beste Sanem ŞAHİN

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu