Aile Hukuku

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

Evlilikte Eşlerin Hak Ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Evlilikte eşlerin hakları, sorumlulukları, hakkında detaylar, kadın ve erkek için eşit şartlar altında belirlenir. Evlilik birliğini birlikte ayakta tutmak ve her türlü maddi, manevi koşulları, ortak kararlar içerisinde değerlendirmek, eşlerin yükümlülükleridir. Haklar da yükümlülükler gibi eşit kriterlere bağlı olarak belirlenir. Evlilikte eşlerin hak ve yükümlülükleri hakkında detaylar, hak ve yükümlülüklerde eşitlik, ortak konut seçimi hakkı, birlikte yaşama hakkı, evlilik birliğini birlikte yönetme hakkı, sadakat yükümlülüğü, giderlere destek olma yükümlülüğü, çocuk bakımı ve iş seçimi yükümlülüğü, hakkında detayları alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Evlilikte eşlerin hak ve mecburiyet ayrıntıları şu şekilde sıralanırlar:

 • Evlilikte eşler, yaşayacakları konutu birlikte seçme hakkına sahiptirler.
 • Eşlerin yükümlülüğü ise istisnalar hariç konutta birlikte yaşamaktır.
 • Eşler, çocuklarının bakım ve masraflarını birlikte karşılamak ile yükümlüdürler.
 • Çocukların eğitim ve gelişimi hakkında ortak karar almak ise eşlerin her ikisine de verilmiş bir haktır.
 • Eşler birbirlerine sadık kalmak ile yükümlüdürler.
 • Eşler ailenin ve hanenin huzurunu, mutluluğunu, maddi ihtiyaçlarını birlikte aldıkları kararlar ile sağlamak zorundadırlar.

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülüklerinin Eşitliği:

Evlilerin hak ve zorunluluklarının eşitliği konusu hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Evlilikte eşler, doğan çocuk üzerinde eşit haklara sahiptirler.
 • Evlilikte kadın ve erkek eşit ölçüde birbirlerine sadık kalma ve günlük hayatta birbirlerine eşit ölçüde yardımcı olma yükümlülüğü taşırlar.
 • Maddi giderlere hem erkek hem de kadın, evlilik birliği içerisinde sahip oldukları maddi güç ve mal varlığı kadar destek sağlarlar.
 • Çocuğun gözetim koşullarına ise hem erkek hem de kadın, evlilik bağı içerisinde eşit koşullarda gözetim sağlar.
 • Soyadının belirlenmesinde eşitlik unsuru kullanılır. Kadın eşinin soyadına ek olarak kendi soyadını da kanuni çerçeveye uygun olarak kullanabilir.

Evlikte Eşlerin Haklarından Ortak Konut Seçimi:

Evlikte eşlerin hakkı müşterek konut seçimi hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Eski medeni kanunda, eşlerin nasıl bir konutta oturacağı ve nerede oturacağı, erkeğin kararına bırakılan bir detayken, bu durum günümüz yasal mevzuatında aynı şartlara bağlı değildir.
 • Kanunda MK 186/1 maddesine göre, oturulacak evin seçimi kadın ve erkeğin ortak aldığı karar ile belirlenip, evin adresi ve konumu hakkında seçimlerde ortak yapılır.

Ortak konut seçimi, evlilik bağı olanlara sunulan bir hak olduğu kadar yükümlülük değeri de taşır. Çocuk sahibi olan ve aralarında evlilik bağı bulunan kişiler aynı hanede yaşayarak, ortak yaşam değerlerine maddi ve manevi katkıda bulunurlar.

Evlilikte Eşlerin Haklarından Birlikte Yaşam:

Evlilikte eşlerin hakkı birlikte hayat sürme seçimi hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Eşler evlilik bağı ile birbirlerine bağlı oldukları için aynı konutta yaşayarak, birlikte ortak bir hayat sürerler. Birlikte yaşama konusu, hem eşlere verilen bir hak hem de yükümlülük değeri taşıyan bir faaliyettir.
 • Medeni Kanunun 185. Maddesi uyarınca, kişiler, aralarında evlilik bağının kurulması ile birlikte, evlilik birliğinin devamı boyunca ortak kararlar alabilme hakkına sahiptirler. Birbirlerine maddi, manevi destekte bulunabilmek için aynı evde birlikte yaşama hakkında sahiptirler.

Evlilikte eşlerin hak ve yükümlülükleri arasında yer alan birlikte yaşam hakkından yararlanılırken, eşler birbirlerine maddi ve manevi destek sağlayıp, bu desteği sahip oldukları maddi ve manevi yeterlilik kadar, birbirlerine sunmalıdırlar.

Eşlerin Evliliği Birlikte Yönetme Hakkı

Eşlerin Evliliğin Birliğini Yönetme Hakları:

Eşlerin evlilik bütünlüğünü yönetme hakkı içeriğinin detayları şu şekilde sıralanırlar:

 • Bu hak çerçevesinde, kadın ve erkek eşitliğinin önemi ve eşitliğin sağlanmasının bir yükümlülük olduğu da ön plana çıkarılır.
 • Medeni Kanunun 186. Maddesi uyarınca, evlilik birliğinin yönetiminde her iki eşinde ortak seviyede söz hakkı vardır.
 • Eşler müşterek yaşam hakkında her hangi bir karar alırken, önceden birbirlerine bildirmek ve danışmak zorundadırlar.
 • Bu danışma ve ortak karar alma işlemi günlük kararlardan, hayatı değiştirici köklü kararların alımına kadar her noktada sağlanır.

Evlilik birliğini yönetmek için eşler, evlilik birliğini etkileyecek kararların alımında da diyalog ve ortak karar alma yöntemi ile hareket ederler.

Evlilikte Eşlerin Yükümlülüklerinden Sadakat:

Evlilikte eşlerin zorunluluğu sadakat gösterme konusu hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Evlilikte sadakat gösterme yükümlülüğü, eşlerin üçüncü bir kişi ile evlilik bağlarını sarsıcı bir ilişki içerisine girmemesini içerir.
 • Sadakat gösterme yükümlülüğü, eşlerin evlilikte üstlerine düşen görevleri reddederek birbirlerini terk etmemelerini aktarır.
 • Sadakat gösterme yükümlülüğü, birbirlerinin özel eşyalarına zarar vermemelerini, konu alır.
 • Sadakat yükümlülüğü, eşlerden birinin kişisel zevkleri için diğer eşin maddi değerlerini kullanarak, o eşi fakir bırakmaması gerektiğini konu alır.

Bu detaylar üzerinden yapılan değerlendirme ile sadakat yükümlülüğü sadece manevi olarak değil, maddi olarak da sağlanmalıdır. Eşlerden birinin gelire sahip olması, bu geliri sadece kendi çıkarı için kullanması, sadakat yükümlülüğünü ihlal eder. Kişinin, zararlı alışkanlıklara olan bağlılık nedeni ile haneyi maddi açıdan güçsüz kılması, sadakat yükümlüğünü ihlal eder.

evlilikte çocuk bakımı yükümlülügü

Evlilikte Eşlerin Yükümlülüklerinden Çocuk Bakımı:

Evlilikte eşlerin zorunluluğu çocuğa bakma kavramı hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Evlilikte erkek ve kadın, sahip olunan çocuğun ihtiyaçlarını maddi imkanları yeterince karşılamak ile ortak seviyede yükümlüdürler.
 • Evlilikte eşler çocuğun manevi ihtiyaçlarını ve gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri ortak paydada karşılamak ile yükümlüdürler.
 • Çocuğun eğitimi hakkında alınan karalar ve çocuğun gelişimi için gerekli olan destekler, eşler tarafından, sahip oldukları yeterlilik kadar sağlanmalıdır.

Bu detaylara bağlı olarak, çocuğun yetiştirilmesinden ve en temel ihtiyaç olan eğitimin, koşullarının desteklenmesinden, anne ve baba sorumludur. Çocuklar hakkında doğru kararların, ortak paydada verilmesi ve sahip olunan maddi güce bağlı olarak temel ihtiyaçların giderilmesi, anne ve babanın yükümlülüğündedir.

Evlilikte Eşlerin Yükümlülüklerinden Giderlere Destek:

Evlilikte eşlerin maddi gider desteği yükümlülüğü hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Evlilik bağı olan kişiler, maddi güçleri kadar birbirlerinin ihtiyaçlarına, çocuklarının ihtiyaçlarına ve hanenin ihtiyaçlarına yönelik harcamalara destek çıkma yükümlülüğü taşırlar.
 • Eşlerden birinin maddi geliri olmaması halinde, maddi geliri olmayan eş manevi olarak, evlilik bağına ilişkin destekte bulunma yükümlülüğü taşır.
 • Bu konular hakkında düzenleme Medeni Kanun’un 186/3. Maddesi içeriğinde belirtilmiştir.

Bu detaylara bağlı olarak, eşlerden her ikisinin de çalışması zorunlu değildir. Çalışan eş, hanenin ve eşinin ihtiyaçlarına destek çıkar. Geliri olmayan eş ise evlilik bağına ilişkin manevi değerlere sahip çıkmalı ve manevi açıdan yükümlüklerini yerine getirmelidir.

Evlilikte Eşlerin Yükümlülüklerinden Meslek Seçimi:

Evlilikte eşlerin iş tercihi yükümlülükleri hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Evlilik bağı olanlar, yapacakları meslek seçimlerinde birbirlerinden izin alma zorunluluğu taşımazlar.
 • Bu düzenleme Medeni Kanun’un 192. Maddesinde yer alır.
 • Bu konuda ayrıntı olarak belirtilen konu ise, yapılan meslek seçiminin eşlerden birini zor duruma düşürecek veya utandıracak bir seçim olmaması gerektiğidir.

Bu detaylara bağlı olarak, kadın ve erkek eşitliği sağlanarak, her iki kişide evlilikte eşlerin hak ve yükümlükleri çerçevesinde koruma altına alınırlar. Erkek veya kadın evlilik bütünlüğü içerisinde ilgi duyduğu meslek alanına yönelik faaliyet sağlayabilme hakkına sahiptir. İşin yasalara engel teşkil etmeyen ve utandırıcı unsurlar taşımayan bir meslek olması halinde, her iki tarafta, birbirlerinin meslek seçimlerini engelleyici davranışlarda bulunamazlar.

Aile ve Boşanma hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu