Ceza Hukuku

Ceza Avukatı Nedir? Zorunlu Müdafi Nedir?

Ceza Avukatı Nedir? Müdafi Nedir?

Kanunlarımızda düzenlenmiş ceza avukatı şeklinde bir tanım bulunmamaktadır. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere diğer kanunlarda suç teşkil eden fiiller hakkında yapılan yargılamalarda avukatlık görevini üstlenen avukatlara halk arasında ceza avukatı denilmektedir. Silivri Ceza avukatı, kişinin hürriyetine etki eden bir alanda faaliyet göstermektedir.

Ceza yargılamasında avukatlık anlamında karşımıza ceza avukatı, müdafi ve vekil kavramları çıkmaktadır. Ceza avukatı kavramı, ceza hukukuyla ilgilenen avukatı anlatmaktadır ve genel bir kavramdır. Müdafi, ceza yargılamasında şüpheli veya sanığın avukatlığını yapan kişiyi, vekil ise mağdur-müşteki-katılan-suçtan zarar görenin avukatlığını yapan kişiye denmektedir. Dolayısıyla ceza avukatı, müdafi, vekil kavramları birbirinden farklıdır. Ceza avukatı, ceza yargılamasına vekil veya müdafi olarak katılmaktadır.

Ceza Avukatı Nedir? Müdafi Nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun tanımlar başlıklı 2. Maddesi şu şekildedir:

  • Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,
  • Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade eder.

Mahkemelerde yapılan uygulamalarda bazen sanık vekili, şüpheli vekili gibi nitelendirmelerin bulunduğunu görmekteyiz. Ancak bu nitelendirmeler hatalıdır. CMK’nın 2. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere sanık müdafi ve şüpheli müdafi nitelendirmeleri doğrudur. Şüpheli veya sanığın avukatın müdafi denmektedir. Burada avukatın vekaletli olması veya baro tarafından zorunlu müdafi olarak atanmasının bir farklılığı bulunmamaktadır.

Şüpheli veya Sanığın Kaç Tane Avukatı Olur?

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 149 şu şekildedir: Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.

Görüldüğü üzere kanun şüpheli veya sanığın birden fazla avukatın yardımından yararlanabileceğini belirtmiş, bu konuda bir sınırlama belirtmemiştir. Bununla birlikte CMK’nın 149. Maddesinin ikinci fıkrasında şüphelinin soruşturma evresinde ifadesinin alınması sırasında en çok üç avukatın hazır bulunabileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme soruşturma evresi için yapılan bir düzenlemedir. Kovuşturma evresi için de örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarda, duruşmada en çok üç avukatın hazır bulunabileceği düzenlenmiştir.

Bir Avukat Kaç Şüpheli Ve Sanığı Temsil Edebilir?

Bir Avukat Kaç Şüpheli veya Sanığı Temsil Edebilir?

Şüpheli veya sanığı temsil eden müdafi de birden fala kişinin müdafilik görevini üstelenebilir. Ancak bunun tek ayrıcalıklı durumu avukatın temsil ettiği kişiler arasında bir çıkar çatışmasının bulunmasıdır. Avukatın müdafilik görevini üstlendiği kişiler arasında çıkar çatışması bulunması durumunda bu kişilerin hepsinin temsil edilebilmesi mümkün değildir. Bu durumda farklı müdafilerin yardımından yararlanmaları gerekmektedir.

Zorunlu Müdafi Nedir?

Ceza hukukunda müdafilik ihtiyarı müdafilik ve zorunlu müdafilik olarak iki çeşittir. İhtiyari müdafi, kişinin kendi avukatını seçmesidir. Zorunlu müdafi ise daha farklıdır. Zorunlu müdafide şüpheli veya sanık ya kendisine bir avukat atanmasını ister ya da kanunda belirlenen şartlar altında talep bulunmaksızın şüpheli veya sanığa müdafi atanır. Bu durumda bulunulan şehrin barosundan CMK sisteminden zorunlu müdafi ataması gerçekleşir.

Şüpheli veya sanığın kendisine avukat atanmasını talep etmesi halinde, suç vasfına ve o suça uygulanacak cezai yaptırıma bakılmaksızın talep doğrultusunda kişiye bir zorunlu müdafi atanır.

Bazı durumlarda kişinin talebinin olup olmadığına bakılmaksızın zorunlu müdafi atamasına yoluna gidilir. Bu durumlar kişinin 18 yaşından küçük olması, sağır ve dilsiz olması ve kendisini ifade edemeyecek derecede malul olmasıdır. Bu kişilerin müdafi olmaksızın ifadelerinin alınabilmesi söz konusu değildir.

Zorunlu Müdafi Nedir?

 

Şüpheli veya sanığın talebi olmaksızın müdafi atanacak bir başka durum ise kanunda uygulanacak yaptırım miktarıdır. Şüpheli veya sanığın talebi olsun veya olmasın, kişinin suçlandığı suçun alt sınırının kanunda 5 yıl ve daha fazla belirlenmiş olması durumunda zorunlu müdafi atanır. Alt sınırı 5 yıl ve daha fazla olan bir suçtan dolayı kişinin ifadesi alınamaz, sorgusu yapılamaz.

Soruşturma evresinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheliye özel müdafi bulunmuyor ise baro tarafından zorunlu müdafi atanır. Yine şüphelinin tutukluluk halinin değerlendirilmesi sırasında da müdafi atanması zorunludur.

Ceza mahkemelerinde devam eden yargılamalarda sanığın kaçak olması durumunda duruşmalarda temsil edilebilmesi için müdafi atanması zorunludur.

CMK’nın 74. Maddesine göre şüpheli veya sanığın akıl hastalığı olup olmadığının tespiti için gözlem altına alınması durumunda talep olup olmadığına bakılmaksızın hakim tarafından kendisine baro tarafından zorunlu müdafi atanır. Müdafi atanmaksızın gözlem altına alma kararı verilebilmesi mümkün değildir.

Ceza hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Ceza Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu