Aile Hukuku

Boşanma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken 8 Önemli Husus

Boşanma davası, sizin ve eşiniz için bir dönüm noktasıdır. Bu dava ile tarafların medeni halleri, soy adları deyim yerinde ise de tüm hayatları değişir. Boşanma davasıyla hayatında değişiklik yaşayan sadece taraflar da değildir. Müşterek çocukların durumunda da önemli değişiklikler söz konusu olmaktadır.

Bu yazıyı yazmamızın sebebi boşanma avukatı olarak uzmanlaşmış olmamız ve boşanma sürecine girecek olan kişilerin hata yapmasının önüne geçme amacında olmamızdır.

Boşanma sürecine girecek olan kişilerin, süreci iyi bir boşanma avukatı ile takip etmeleri oldukça yarar sağlayacaktır. Bu yazımızda boşanma avukatını bir kenara bırakarak boşanma davasında en önemli 8 kural üzerinde duracağız.

Boşanma Kararı Vermek

1. Boşanma Kararı Vermek:

Boşanma davası sürecinin ilk ve en önemli kuralı karar vermektir. Davanın tarafları için oldukça sancılı geçecek olan bu sürecin bir boşanma avukatı ile takibi aşamasına geçmeden önce davayı açacak kişinin “evet ben kesin olarak boşanmak istiyorum” demesi gerekmektedir. Zira boşanma kararı alelacele verilebilecek bir karar niteliğinde değildir ve bu kararın üzerinde yeterince düşünülmeden verilmesi talepte bulunan kişi için yarardan çok zarar sağlayabilecektir. Bu sebeple dava açmayı düşünen tarafın boşanma avukatı ile görüşmeden önce “boşanmalı mıyım” sorusuna cevap bulması ve tüm tereddütlerinden kurtulması gerekmektedir.

2. Hızlı Şekilde Hareket Etmek:

Boşanma sürecini başlatma konusunda kesin karar veren kişinin aklında şu soru vardır: “şimdi ne yapacağım?”

Eline boşanma talebi içerir dava dilekçesi tebliğ olan kişinin de yaşadığı durum da benzerdir. Hiç beklemediği bir anda eşinin boşanmak istediğini ileten bir tebligat, kişinin ne yapacağını bilemez bir hale girmesine sebebiyet verebilir.

Bu durumlarda yapılacak en doğru ve ilk hamle bir boşanma avukatı ile görüşmektir. Avukat ile yapılan görüşmede yaşanılan durumun ve taleplerin doğru bir şekilde aktarılması sonrasında dava açılması veya açılan davaya süresi içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir.

Eğer boşanma davası açmak için kanunda bir süre öngörülmüş ise, bu sürenin geçmesinden sonra artık dava açmak mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde açılan boşanma davasına süresi içerisinde cevap verilmemesi durumunda yeni iddia ve delilin ileri sürülmesi de mümkün olmayacaktır. Bu sebeple boşanma sürecine giren kişilerin hızlı ancak emin adımlarla ilerlemesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Maddi Talepleri

3. Davadaki Talepleri Doğru Belirlemek:

Bahsettiğimiz üzere boşanma süreci, eşlerin her yönden hayatlarını değiştiren bir süreçtir. Manevi olduğu kadar maddi olarak da değişiklikler söz konusu olmaktadır. Boşanma davası talepleri maddi ve maddi olmayan talepler olarak ayrılmaktadır.

Boşanma davasında ileri sürülebilecek maddi olmayan talepler:

  • Müşterek çocuğun velayeti talebi
  • Velayet talebinin söz konusu olmaması durumunda müşterek çocuk ile şahsi ilişki kurulması talebidir.

Boşanma davasında ileri sürülebilecek maddi talepler:

  • Tedbir nafakası talebi
  • İştirak nafakası talebi
  • Yoksulluk nafakası talebi
  • Maddi ve manevi tazminat talebi
  • Ziynet eşyalarının iadesi talebi
  • Mal rejiminden kaynaklanan diğer taleplerdir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki, boşanma davası ile ziynet eşyalarının iadesi veya mal rejiminden kaynaklanan başkaca bir talebin söz konusu olması durumunda mahkemece bu talepler ayrılacak ve ayrı bir esas numarasına kaydedilerek ayrı bir dava olarak görülecektir.

Boşanma davası açmak isteyen kişinin yukarıda belirttiğimiz maddi ve maddi olmayan taleplerden hangisi veya hangilerini isteyeceğini açık bir şekilde belirlemesi gerekmektedir. Taleplerden hangilerinin isteneceğinin belirlenmesinin ardından maddi talepler açısından miktarın da belirlenmesi önem arz etmektedir.

Boşanma Sürecinde Çocuk

4. Çocukları Sürecin Dışında Tutmak:

Müşterek çocukların anne ve babasıyla birlikte yaşaması her ne kadar en doğrusuymuş gibi gözükse de bazı durumlarda ayrılık kaçınılmaz olmaktadır. Eğer evdeki huzursuz ortam mutsuzluk doğuruyor ise gerek eşler gerekse de müşterek çocuklar için en doğru karar ayrılmaktır.

Tarafların boşanma sürecine girmesi ile birlikte çocukların bu süreçten mümkün mertebe soyutlanması gerekmektedir. Elbette ki müşterek çocuklar bir şeylerin ters gittiğini anlayabilmektedir. Ancak burada önemli olan nokta boşanma davasının devamı sırasında eşlerin birbirlerini çocukların yanında kötülememeleridir.

Bir çocuk hem annesine hem de babasına ihtiyaç duymaktadır. Annenin ya da babanın çocuğa karşı kötülenmesi çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek ve toplumda sağlıklı bir şekilde yer almasının önüne geçecektir. Boşanma davası sırasında yargılamada eşler birbirlerine hangi isnatta bulunurlarsa bulunsunlar çocukların sürecin mümkün mertebe dışında tutulması en doğru davranış şekli olacaktır.

5. Hak Olan Taleplerden Vazgeçmemek:

Eşler, evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte birbirlerine maddi ve manevi destek vermektedir. Boşanma sürecine girilmesi ile de birlikte maddi ve maddi olmayan talepler ortaya çıkmaktadır. 3 numaralı kuralda ayrıntılı şekilde anlattığımız üzere boşanma davasında taleplerin süresi içerisinde ileri sürülmesi gerekmektedir.

Boşanma sürecine giren tarafın bazı durumlarda hakkı olmasına rağmen herhangi bir talepte bulunmaktan çekindiği durumlar mevcuttur. Genel olarak “onun hiçbir şeyini istemiyorum” “sadece çocuğumu istiyorum” şeklinde cümlelerin kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu son derece hatalı bir davranış şeklidir. Boşanma davası sürecinde ve sonrasında kişinin kendisine yeni bir hayat kuracak olması sebebiyle hakkın alınması önem arz etmektedir. Hak olan taleplerden vazgeçilmek suretiyle sonuçlanan boşanmalarda ileride kişinin pişmanlık yaşama olasılığı da oldukça yüksektir.

6. Boşanma Avukatından Bir Şey Saklamamak:

Boşanma davasının açılmasıyla birlikte kişinin en yakınında olan ve kişiye en çok yardımcı olacak kişi boşanma avukatıdır. Boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için de müvekkilin avukatına olayları en doğru şekilde ve eksiksiz anlatması gerekmektedir.

Boşanma davasının tarafı olan kişi, boşanma avukatına olayların ne kadarını anlatırsa dava veya cevap dilekçesinde o kadarı yazılı olacaktır. Boşanma avukatından bir olayın saklanması durumunda dilekçe ve taleplerde de eksiklik söz konusu olabilecektir.

Aynı şekilde müvekkilin avukatına kendi kusurunun bulunduğu bir konuyu kasıtlı bir şekilde anlatmaması durumunda boşanma avukatının karşı tarafın iddialarına verdiği cevaplar eksik kalabilecektir. Bu sebeple kişinin zararına olacak bir durumun ortaya çıkmaması adına boşanma avukatına leh veya aleyhine olan her konuyu açıkça anlatılması gerekmektedir.

Boşanma avukatına anlatılan her olay veya konu avukatın sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde mesleki sır olarak kalacak ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Boşanma Davasında Delil

7. Avukata Delilleri Eksiksiz Teslim Etmek:

Boşanma davasında hayati önem arz eden ve iddiaların ispatına yarayan argüman delillerdir. Dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde ileri sürülen tüm hususların hukuka uygun yasal delillerle ispat edilmesi gerekmektedir. Bu delillerin de avukata teslim edilmesi veya bildirilmesi de son derece önemlidir.

Boşanma davalarının en önemli delili genel olarak tanık beyanlarıdır. Davanın tarafı olan eşin boşanma avukatına iddiaların ispatlayacak olan tanıkların isim ve diğer bilgilerini vermesi gerekir. Aksi halde süresi içerisinde bildirilmeyen tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesi söz konusu olmayacaktır.

Tanık delili dışında var olan belge, rapor, fotoğraf vs. delillerin de aynı şekilde süresinde teslimi son derece önem arz etmektedir.

8. Yaşama Olması Gerektiği Gibi Devam Etmek:

Boşanma davaları eşler açısından son derece yorucu bir yolculuktur. Boşanma aşamasına girmeden önce çok zor ve sıkıntılı günler yaşayan eşler, boşanma davasının devamı sırasında da bu zor süreçleri yaşamaya devam etmektedir. Bu nedenle boşanma davası sürecinden kişilerin uzak kalması en doğru olandır.

Boşanma sürecinin bir boşanma avukatı ile takip edilmesi durumunda, eşler adliyeye giderek duruşmalara girmek zorunda kalmamakta, mahkeme kaleminde evrak işleriyle uğraşmamakta, duruşma sırasında tanık beyanlarını dinlemek zorunda kalmamakta ve dolayısıyla da boşanma sürecinden uzak kalarak kendi hayatlarına bakabilmektedirler.

Boşanma davası sürecinde en doğru olan bir boşanma avukatı ile çalışmaktır. Boşanma avukatı süreci taraflar yerine takip ederek en doğru şekilde yürütür ve gerekli olan bir bilgi veya belge söz konusu olduğunda müvekkili ile iletişime geçerek bu bilgi veya belgelerin teminini ister.

Tarafların boşanma avukatı tutarak boşanma sürecinden uzak kalması psikolojik durumu oldukça olumlu etkileyerek, yeni hayatına daha iyi adapte olmasını sağlayacak ve boşanma davasının sıkıntılı süreci içerisinde daha fazla problem yaşamasının önüne geçecektir.

Aile ve Boşanma hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu