Aile Hukuku

Boşanma Davasında Son Duruşma Nedir?

Boşanma Davasında Son Duruşma Nedir? Sözlü Yargılama Duruşması Nedir?

Boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabi olduğundan 5 aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar; dilekçeler aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm aşamasıdır. Boşanma davalarında son duruşma sözlü yargılama aşamasıdır.

Sözlü Yargılama Nedir?

Yukarıda belirtilen aşamalardan tahkikat aşamasının tamamlanmasıyla sözlü yargılama aşamasına geçilir. Sözlü yargılama aşamasında mahkemece taraflara son beyanları sunularak hüküm aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında delillerin toplanması bittiğinde, tanıklar dinlendiğinde mahkeme sözlü yargılama için bir duruşma günü verir. Sözlü yargılamanın yapılacağı son duruşma taraflara bildirilmek zorundadır. Eğer sözlü yargılamadan önceki duruşmada taraflar duruşmada hazır ise duruşma sırasında ihtarat yapılır. Taraflar hazır değil ise de tebligat çıkartılarak sözlü yargılama duruşması taraflara tebliğ edilir. Taraflara bildirim yapılmadan sözlü yargılama duruşmasının yapılabilmesi mümkün değildir.

Sözlü Yargılama Aşamasında Ne Olur?

Sözlü Yargılama Duruşmasında Ne Olur?

Daha önceden belirlenen sözlü yargılama duruşma gününde taraflar duruşma salonuna alınır. Davanın taraflarına ve vekillerine son beyanları sorularak tutanağa geçirilir. Hakim, önce davacıya sonrasında ise davalıya son beyanını sorar. Beyanlar tutanağa geçirildikten sonra mahkeme hakimince hüküm verilir. Bu aşamada her ne kadar sözlülük esas ise de tarafların veya vekillerinin son duruşmada yazılı bir dilekçe sunmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Sözlü Yargılama Duruşmasına Taraflar Katılmazsa Ne Olur?

Davacının sözlü yargılama duruşmasına katılmaması ve ayrıca neden katılmadığını gösteren mazeret dilekçesi de sunmamış olması durumunda, davayı takip etmediğinden dosya işlemden kaldırılır. Burada sözlü yargılama olması durumu değiştirmemektedir. Son duruşmaya katılmayan ve mazeret de bildirmeyen davacının dava dosyası yenilenene kadar işlemden kaldırılır

Davalının son duruşmaya mazeretsiz olarak katılmamasında durum daha farklıdır. Davalıya önceden sözlü yargılama aşamasının ihtarı yapıldığından son duruşmaya katılmaması durumunda da dosyada davacının beyanları alınarak hüküm verilir.

Son Duruşmada Delil Sunulabilir Mi? Tanık Dinlenebilir Mi?

Sözlü yargılama aşaması olan son duruşmada kural olarak yeni delil bildirilebilmesi ve tanık dinlenebilmesi mümkün değildir. Zira mahkemece sözlü yargılamadan önceki duruşmada bu durum taraflara bildirilmiş durumdadır.

Sözlü yargılama aşamasından vazgeçilmesi kural olarak mümkün değildir. Ancak bunun bir istisnası bulunmaktadır. Tahkikat aşamasının sona erdiğinin taraflara ihtar edilmesine rağmen davanın esasına etkisi mutlak olan bir delilin toplanmamış olması, davanın esasına etkisi mutlak bir tanığın dinlenmemiş olması durumunda sözlü yargılama ara kararından vazgeçilerek bu delillerin toplanması yoluna gidilebilir.

Son Duruşmanın Sonunda Ne Olur?

Son Duruşmanın Sonunda Ne Olur?

Boşanma davasının son duruşmasında davanın taraflarına son beyanlarını sunan mahkeme hakimi, dosyada bulunan deliller çerçevesinde kararını verir. Bu aşamada artık hüküm aşamasıdır. Mahkeme verdiği hükmü 1 ay içerisinde yazacağı gerekçeli kararında açıklar. Mahkemece verilen karara karşı taraflar 2 haftalık süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurabilirler.

Aile ve Boşanma hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu