Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davasında yargılamada 5 evre mevcuttur. Bu evreler;

  • Dilekçelerin teatisi evresi
  • Ön inceleme evresi
  • Tahkikat evresi
  • Sözlü yargılama evresi
  • Hüküm Evresi

Yukarıda belirtilen ilk dört aşamasının tamamlanmasının ardından hüküm aşamasına geçilir ve mahkemece bir karar verilir. Ancak mahkemece verilen bu karar verildiği anda kesin bir karar değildir. Usul kurallarına göre söz konusu kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Kararın kesinleşmesi, o kararın bir hüküm doğurabilmesi anlamı taşımaktadır. Örneğin boşanma sonucunda tarafların nüfus müdürlüğünden kimliklerini değiştirebilmeleri ancak boşanma kararının kesinleşmesi ve kesinleşmiş kararın nüfus müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Kısa Karar

Kısa Karar Nedir?

Mahkeme tarafından sözlü yargılama sonrasında geçilen hüküm evresinde bir karar verilir. Boşanma davasında mahkeme tarafından verilecek hüküm iki şekilde olabilir. Birisi davanın kabulü kararı yani tarafların boşanmalarına dair verilen karardır. Diğeri ise davanın reddi kararıdır. Sözlü yargılama ve hüküm duruşmasında mahkeme bu iki karardan birine hükmeder, yalnızca kabul veya ret yönündeki kararı duruşma zaptına yazar. Duruşma zaptında yazan ve ayrıntıları açıklanmayan bu karara kısa karar denir. Kısa kararda mahkeme hakiminin verdiği karar yalnızca özet şeklinde yer alır. Bu kararın hangi gerekçelerle göz önüne alınarak verildiği, hangi delillere dayandırıldığı kısa kararda belirtilmez.

Gerekçeli Karar Nedir?

Boşanma davasında son duruşmada verilen kısa kararın verilmesinden sonra mahkeme hakimince bir aylık süre içerisinde gerekçesi yazılır. Hâkim, gerekçeli kararında kısa karar olarak verdiği kararını hangi kriterlere göre verdiğini, hangi delillere dayandığını belirtir ve delillerin tartışmasını yapar. Kısaca açıklamak gerekirse mahkeme hâkimi tarafından kararın neden verildiği taraflara açıklanır.

Mahkeme tarafından kısa kararın verilmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde yazılan gerekçeli karar, taraflardan birinin talebi ile davanın taraflarına tebliğe çıkartılır. Taraflar davada kendilerini bir boşanma avukatı ile temsil ediyor ise bu gerekçeli karar tarafların vekillerine yapılır. Mahkeme tarafından verilen hükme karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Belirtildiği üzere, mahkemenin verdiği karara karşı istinaf kanun yoluna başvurma süresi tebligatın taraflara yapılmasıyla başlamaktadır.  Çıkartılan tebligatta taraflara bu husus ihtar edilir. Söz konusu karara karşı iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği belirtilir. Taraflar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurmaz ise mahkemenin verdiği hüküm süresinde istinaf edilmediğinden kesinleşir. İki haftalık istinaf kanun yoluna başvurma süresi geçtikten sonra hükmün istinaf edilebilmesi mümkün değildir.

Boşanmanın Gerçekleşmesi

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Ne Kadar Sürer?

Gerekçeli karar kendisine tebliğ edilen tarafların bu karara karşı iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurma hakları bulunmaktadır. Davanın tarafları gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde sessiz kalıp herhangi bir işlem tesis etmezler ise boşanma kararı kesinleşir. İki haftalık sürenin bitmesinden sonra kesinleşme işleminin yapılması gerekir.

Taraflar, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre henüz dolmadan mahkemeye başvurarak, mahkeme kararına herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve söz konusu hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurmayacaklarını belirterek istinaftan feragat dilekçesi verir ise, kanunda belirtilen iki haftalık istinaf süresi dolmadan kararın kesinleştirmesi yapılabilir.

Taraflar, mahkeme tarafından verilen hükmün hatalı olduğunu düşünüyor ise, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere dilekçe ile hükmü veren mahkemeye veya hükmü veren mahkemeye gönderilmek üzere herhangi bir mahkemeye başvurabilirler. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması halinde kesinleşmesinin yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumda kararın kesinleşmesi istinaf ve diğer kanun yollarının tüketilmesinden sonraki sürece bırakılmaktadır.

Boşanma kararın kesinleşmesi ise ortalama gerekçeli kararın yazılmandan sonra bir ay gibi bir sürede gerçekleşmektedir.

Boşanma Kararı Anlaşmalı Boşanma

Boşanma Kararın Kesinleşmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Aile mahkemesi hâkimi tarafından verilen boşanma kararın kesinleşmesi, davanın başında ön inceleme aşamasında belirlenen uyuşmazlığın sona erdiğini, bu hususta bir hüküm verilerek nihayete erdirildiğini, verilen karara karşı herhangi bir şekilde temyiz veya istinaf kanun yoluna başvurulamayacağını anlatmaktadır.

Mahkeme tarafından verilen karara karşı süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmaması veya istinaf kanun yolundan feragat edilmesi durumlarında karar kesinleşir. Kesinleşmiş bir boşanma kararının artık hukuka uygun olmadığının ileri sürülebilmesi, kararın yeniden değerlendirmesinin talep edilebilmesi mümkün değildir.

Yargılama sırasında belirlenen uyuşmazlığa ilişkin verilen kesin karar sonrası, aynı uyuşmazlığa dayanarak tekrar dava açılabilmesi mümkün değildir. Aksi halde dava kesin hüküm dava şartından reddedilir.

Kesinleşme ile birlikte hukuk dünyasında hüküm doğuran bağlayıcı bir karar doğmuş olmaktadır. Bu karar karara muhatap olan herkes açısından hüküm doğurmaktadır. Karara uygun davranılmaması halinde yaptırım ortaya çıkabilmektedir.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Mahkeme kararına eklenen kesinleşme şerhi, mahkeme tarafından verilen hükmün hangi tarihte ve hangi şekilde kesinleştiğini gösteren bir belgedir. Kesinleşme şerhi mahkeme kararının hukuk dünyasında sonuç doğurabilmesi için zaruri bir belgedir.

Aile ve Boşanma hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com.tr) sayfasında yayınlanmıştır.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu